MASZ PYTANIA
ZADZWOŃ698 648 823Gospodarstwo Pasieczne „Pszczeli Gaj” prowadzimy od 10-ciu lat, liczy ono około 160 rodzin pszczelich w zależności od sezonu.
Z pasieki pozyskujemy miody odmianowe oraz miody wielokwiatowe. Część naszego gospodarstwa stanowi pasieka wędrowna. Dzięki gospodarce wędrownej jesteśmy w stanie pozyskiwać miody nie tylko z najbliższych okolic lecz również z terenów oddalonych o dziesiątki kilometrów. Prowadzenie gospodarki wędrownej pozwala na zbiory różnorodnych miodów odmianowych. Większość naszych pasiek jest rozmieszczona na terenach leśnych lub przyleśnych, z których pozyskujemy miody czyste ekologicznie. Oprócz miodów uzyskujemy od pszczół także pyłek pszczeli, propolis, hodujemy matki pszczele, produkujemy odkłady i pakiety pszczele, oraz zajmujemy się produkcją galanterii woskowej.
Gospodarstwo prowadzimy zgodnie ze sztuką pszczelarską nakładając ogromny nacisk na zachowanie wszystkich możliwych zasad i norm.
Warto wspomnieć, iż każde posiadamy tytuł – technik pszczelarz, który zdobyliśmy podczas nauki pszczelarstwa w Państwowym Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. Ponadto posiadam liczne certyfikaty zdobyte podczas szkoleń z zakresu gospodarki pasiecznej.
Produkty z „Pszczelego Gaju” cenione są nie tylko przez klientów lokalnych, ale również prowadzimy ich dystrybucję na terenie całego kraju. Produkty te promowane są na licznych wystawach oraz targach gdzie często  klientami są również osoby z zagranicy (Rosji, Niemiec, Anglii, Danii).

mgr Justyna Babicka 

 

Prowadzimy pasiekę naszą postępowo,

według podręczników pisanych fachowo.

Bo w nich mamy doświadczeń 

cenny nabytek,

który pszczelarzowi pomnaża pożytek”